Събота 24 Февруари 2018  08:19

Контакти


Редакционна колегия:


Ново българско транспортно издателство

Пламен Цалков

Любомира Николова


За издаването на Български транспортен вестник са използвани възможностите на Информационна Агенция „Фокус”.


За реклама в Български транспортен вестник:


+359 2 960 70 15

+359 2 960 70 13