Събота 24 Февруари 2018  08:18

Ограничения на скоростта за движение по пътищата в Европа Словакия

Ограничения на скоростта за движение по пътищата в Европа Словакия

Ограничения на скоростта

Автобуси

Стандартно ограничение на скоростта (освен

ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч.]

Градски пътища - 50

NON-URBAN ROADS- 90

Магистрали/ скоростни пътища 90 км/ч. в застроени райони - 90, 100

Съгласно член 8 (1) от Директивата за безопасността по пътищата Директива 2015/413/ЕС информацията на този сайт се предоставя от органите в съответната страна. В случай на противоречие между предоставените данни и действащите в дадената страна правила последните имат предимство. Данните имат чисто информационна цел и Комисията не поема никаква отговорност за тяхното съдържание или точност.

Продължение в следващия брой

Всички статии